لطفا کد پیامک شده به تلفن همراه را وارد کنید

60

کد تایید

وضعیت بار شبکه
کم باری
میان باری
اوج بار
مکانی وجود ندارد
دستگاه فعال
سنسوری وجود ندارد
دما
پذیرایی
رطوبت
اتاق
%
کیفیت هوا
اتاق خواب
%
Index: ppm
وضعیت درب
ورودی ساختمان
بسته
وضعیت نشت دود
آشپزخانه
جهت توقف آژیر دکمه روبرو را فشار دهید...
خطرناک
وضعیت نشت متان
آشپزخانه
جهت توقف آژیر دکمه روبرو را فشار دهید...
نرمال
علیرضا سرافراز
0939 309 7672
مکان ها
دستگاه ها
سناریوها
راهنمایی (وب سایت)
خروج
نام
علیرضا سرافراز
شماره تلفن
09393097672
تاریخ تولد
1370/9/23
تحصیلات
کارشناسی ارشد
پاورمتر وجود ندارد
مصرف (کیلو ساعت)
مصرف توان لحظه ای
1.2 kWh
مجموع مصرف انرژی
324 kWh
وضعیت بار شبکه
کم باری
میان باری
اوج بار
سناریویی وجود ندارد
سناریو اول
غیر فعال
دستگاهی وجود ندارد
نوع دستگاه را انتخاب نمایید...
مکان دستگاه را انتخاب نمایید...
آیکون دستگاه را انتخاب نمایید...